Księgowość spółki z o.o. komandytowej***

Właściwe prowadzenie księgowości firmy pozwala bezpiecznie podejmować decyzje związane z jej funkcjonowaniem na rynku.

Ostatnio coraz bardziej popularna staje się forma spółki „z o.o. komandytowa”. Należy ona do grona spółek osobowych. Może zostać założona przez co najmniej dwie osoby ( fizyczne i/lub prawne) – rola komplementariusza i komandytariusza.

To połączenie dwóch spółek sprawia, że ta forma prawna zobowiązana jest do prowadzenia księgowości pełnej. Prowadzenie ksiąg handlowych dostarcza rzetelnych oraz wiarygodnych informacji o firmie. Ten sposób ewidencji wymaga jednak wiedzy z zakresu księgowości.

Często zdarza się, że właściciele firm zobowiązanych do pełnej księgowości decydują się na współprace z biurem rachunkowym, które pozwala bezpiecznie wywiązywać się z obowiązków.


Czy skan faktury to dokument księgowy?

Bardzo często spotykamy się z pytaniem odnośnie tego, czy zeskanowane faktury przekazane za pomocą maila są prawdziwe.

 Przy wysłaniu takiego dokumentu należy zachować autentyczność, integralność treści oraz czytelność faktury. Za autentyczność pochodzenia rozumie się przez pewność, co do tożsamości dokonującego dostawy towarów i usług oraz wystawcy faktury. Faktura wystawiona w formie papierowej, a kolejno zeskanowana i wysłana za pomocą maila nie będzie stanowiła e-faktury, jednak będzie dokumentem wysłanym w sposób elektroniczny.   

Aktualne prawo dopuszcza otrzymywanie zeskanowanych faktur w formacie PDF. Jest to równoznaczne z otrzymaniem faktury w formie papierowej, oczywiście o ile zostaną wypełnione warunki ustawy o VAT. Ze skanu faktury podatnikowi przysługuje odliczenie podatku VAT, w zakresie zakupu dokonanego w związku z wykonywaniem działalności opodatkowanej VAT-em.