Uproszczone sprawozdanie finansowe

 Do sporządzania sprawozdań finansowych upoważnione są spółki wymienione w artykule 2 ustawy 1 punkt 1 ustawy rachunkowości, a więc spółki handlowe: osobowe i kapitałowe, spółki w organizacji oraz spółki cywilne. Prawo do tego mają również inne osoby prawne, oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Nie mogą one jednak przekroczyć następujących wartości:
 - 1 500 000 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
- 3 000 000 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
- 10 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia.

Zakres informacji odnośnie uproszczonego sprawozdania finansowego jednostek małych został określony z załączniku numer 5 do ustawy o rachunkowości.

Koszty podróży służbowej - co się wlicza?

Biorąc pod uwagę kwestię ciągłego rozwoju gospodarki w Polsce, można zauważyć, iż znacznie zwiększył się popyt na wszelkiego rodzaju usługi księgowe. Znaczna większość przedsiębiorców nie ma czasu, ani odpowiedniej wiedzy, aby samodzielnie zająć się prowadzeniem firmowej ewidencji księgowej. Właśnie dlatego decydują się na skorzystanie z oferty biura rachunkowego.
Nie da się ukryć faktu, iż w firmach bardzo często występuje sytuacja wysyłania pracowników na delegację. Wówczas (podczas trwania owej podróży), przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby pokryć wszelkie koszty z niej wynikające.
Warto zatem pamiętać, ze do kosztów tych zalicza się koszty takie, jak:

- koszty przejazdów, a więc wszelkie wydatki związane z dotarciem pod wskazane miejsce,

- koszty noclegu, który ustala się na podstawie otrzymanego rachunku bądź wg ryczałtu wynoszącego 150% diety,

- koszty przejazdów środkami komunikacji miejskiej,

- koszty wyżywienia pracownika (w sytuacji, gdy wyżywienie nie jest w cenie noclegu),

- inne koszty, które przedsiębiorca uzna za niezbędne.