Co w zasadzie oznacza bycie VAT’owcem?

W VAT mamy do czynienia z VAT-owcami oraz osobami, które nie rozliczają się z danego podatku. Bycie VAT-owcem oznacza rozliczanie się z podatku od towarów i usług, a więc doliczanie do wartości swoich usług podatku VAT oraz odliczanie go od wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną w działalności.

Podatników VAT możemy podzielić na trzy grupy:
- podatników którzy muszą obowiązkowo rozliczać podatek VAT,
- podatników, którzy obowiązkowo muszą korzystać ze zwolnienia z VAT w ramach zwolnienia przedmiotowego,
- podatników którzy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w ramach zwolnienia podmiotowego lub dobrowolnie zarejestrować się w VAT.

Rozliczanie VAT jest szczególnie korzystne jeśli współpracujemy z innymi przedsiębiorstwami. Podczas świadczenia usług zazwyczaj nie jest to opłacalne, gdyż nasza oferta jest po prostu droższa, a nabywca nie ma możliwości odliczenia podatku.

Do odliczenia VAT prawa nie mają między innymi lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne oraz psycholodzy. Z kolei zobligowane do tego są osoby świadczące usługi prawnicze, doradztwo, usługi jubilerskie, sprzedaż terenów budowlanych, nowych środków trwałych itd.

W jaki sposób rozliczyć zaliczkę?

Zaliczka stanowi potwierdzenie akceptacji oferty. Jest również sygnałem do zrealizowania określonego zlecenia. Jak jednak rozliczyć otrzymaną zaliczkę?

W pierwszej kolejności należy rozróżnić zaliczkę od zadatku. Oba te terminy oznaczają wartości wpłacone na poczet realizacji przyszłej umowy sprzedaży. Zazwyczaj są wliczone w cenę towaru lub usługi. Różnice pomiędzy tymi pojęciami widoczne są przede wszystkim w momencie gdy umowa nie zostanie zrealizowana. Zaliczkę bowiem zwraca się stronie która ją wpłaciła. Zadatek z kolei stanowi zabezpieczenie w przypadku niewywiązania się z umowy. Jeżeli strona która wpłaci zadatek nie wywiąże się z umowy wówczas straci zapłacony zadatek.

Z myślą ustawy o podatku dochodowym otrzymana bądź wpłacona zaliczka nie stanowi przychodu ani kosztu uzyskania przychodów. Jeżeli przedsiębiorca otrzyma zaliczkę w wysokości 100% zamówienia wówczas zaliczka traktowana jest jako pełne rozliczenie transakcji.

Przedsiębiorca, który ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do każdej otrzymanej zaliczki powinien wystawić paragon.